Prestasjonsforbedring - tar selskaper fra bra til best!

Dagens tanke fra Paul M:

Virkelig suksess er avhengig av hvor mye av ditt potensial du utvikler og benytter

Lederutvikling

«En leder som anser seg ferdig utviklet er ikke utviklet, bare ferdig!»

Som all annen utvikling av prestasjoner og prosesser må de stadig trenes på. Det er behov for gjentatte repetisjoner av målsetninger, delmål og opplevelsen av fremgang, resultater og suksess for å lykkes.

I en ellers travel hverdag er det enkleste du gjør å gjøre det du alltid har gjort. Konsekvensen av dette er at du i beste fall alltid får det samme resultatet. Når så konkurrenten eller endog de ansatte utvikler seg, finner ideer, metoder, øvelser og prosesser som endrer deres adferd og holdninger, blir du som leder «forbigått». Dette fører ofte til ødeleggende innvirkning på arbeidsmiljø og resultater.

Lean Lederskapsutvikling

Vi hjelpe deg ut av denne «Gordiske knuten» med ett eller flere av programmene i våre konsept for lederskaputvikling. Gjennom enkel, metodisk tilnærming til utfordringene og de små, enkle skrittene og øvelsene du kan gjøre i egen arbeidssituasjon. Det gjelder bare å se løsningen! Den har vi!

Ikke vær ferdig, vær i kontinuerlig utvikling. Trekk erfaringer fra andre og omsett disse til praktisk holdningsendring – i egen arbeidssituasjon og med egne, daglige utfordringer!

Ta kontakt-knapp

Din Mentor DA
Edv. Munchsgt. 30C, N-3179, NORGE
Telefon: +47 902 62 238
NO 990 701 741 MVA